Schrijf een brief, verander een leven…

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Datum activiteit10-12-2020
Tijd10:00
LocatieOntmoetingskerk
Extra omschrijving

Schrijf een brief, verander een leven…
Op 10 december, de Internationale dag van de Rechten van de Mens, kunt u brieven schrijven aan overheden om gerechtigheid te vragen voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten om hun mening, die gemarteld worden om wat ze geloven.
De Ontmoetingskerk is op 10 december open van 10.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 16.00u.
De actiegroep van Amnesty International maakt pakketjes, waarin alles zit wat nodig is om twee brieven te schrijven. U kunt de brieven schrijven in zaal 1 of één of meer pakketjes meenemen naar huis.
Ook kunt u aan ondergetekende vragen om een pakketje bij u thuis te bezorgen.
Doet u mee? Elke brief doet ertoe!
Namens A.I. Rhenen, Stella Roos. tel: 616244