SINT BROWNIE (laatste zondag van juni)

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit27-06-2021
Tijd10.00
Extra omschrijving

Toen enkele jaren geleden de aanbouw met de toiletten aan de Cunerakerk werd gerealiseerd, is bij het bouwrijp maken in de ondergrond een kruikje met een oud perkament gevonden. Door de lockdown van het afgelopen jaar hadden de archeologen eindelijk tijd om de tekst te ontcijferen. Afgelopen week werd het College van Kerkrentmeesters geïnformeerd over de inhoud van het oude document. Het blijkt het bekende verhaal te vertellen over de maagd Cunera, die, nadat ze ternauwernood was ontkomen aan de martelaarsdood, op uitnodiging van koning Radboud in diens paleis woonde. Daar bekommerde ze zich om de hulpbehoevenden buiten het paleis. Het nu gevonden perkament werpt een nieuw licht op dit bekende verhaal:

“Op een keer zat de koning met zijn vrienden aan tafel, waar Cunera hen bediende. Toen de maaltijd voorbij was, verzamelde zij het overgebleven brood in haar schort om dat uit te delen aan de armen. Bij het schaarse licht van een lantaarn spoedde Cunera zich naar de schamele hutten in de omgeving. Wat zij niet doorhad, was dat ze heimelijk gevolgd werd door de echtgenote van Radboud, koningin Alunda. Eenmaal gearriveerd bij de hongerige buurtbewoners, opende zij haar schort om het brood uit te delen aan de huilende kinderen en de wanhopige moeders. Tot ieders verbazing bleek haar schort echter geen brood te bevatten, maar chocolade-brownies. Men kan zich de vreugde voorstellen, die op ieders gezichten te lezen was – behalve dan op het gezicht van de afgunstige koningin Alunda.”

Deze gebeurtenis, die terecht een mirakel genoemd kan worden – cacao was immers nog volstrekt onbekend in de lage landen in de vijfde eeuw – verklaart zowel de latere verering van St. Cunera, als de gespannen verhouding met koningin Alunda: terwijl de armen zich tegoed deden aan dit wonderbaarlijke voedsel, mochten de koninklijke smaakpapillen dit genot niet smaken.

Wij achten het niet toevallig dat deze geschiedenis juist in deze tijd aan het licht komt. Wij roepen daarom de gemeente op om op Sint Brownie – de laatste zondag in juni – brownies te bakken en deze uit te delen aan mensen in uw omgeving die wel een bemoediging kunnen gebruiken. Zo volgen wij het goede voorbeeld van de naamgever van onze kerk.

We gaan dus weer bakken met elkaar! Wie vindt het leuk om te bakken? En wie vindt het leuk om te ontvangen of weet iemand die een leuke lekkernij kan gebruiken? Opgeven kan bij Marrit via 06-1393 7828.

Met vriendelijke groet, Anne-Marieke Landwaart