Start van kerkelijk jaar 2021-2022

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit11-09-2021
Tijd
Extra omschrijving

Het is ons als organisatie helaas niet gelukt om binnen de huidige richtlijnen een programma te maken dat recht doet aan het doel van de startzondag: elkaar op een ontspannen, informele manier ontmoeten.

Een leuk alternatief!

We willen u als gemeente uitnodigen om zelf in uw eigen tuin een barbecue te houden. Wij brengen jullie in contact met andere gemeenteleden om elkaar te kunnen ontmoeten! Ook als u geen barbecue heeft! Het is dus niet de bedoeling dat u zelf iemand gaat uitnodigen.

U kunt zich, voor 9 september, aanmelden via bijgaande link: https://forms.gle/B1k8Npkmrc1ixGJ7A  Heeft u geen internet dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij Bep Gerritse op 06 – 2356 3222.

Dan zorgen wij voor een vleespakketje op 11 september.

De dienst op zondag 12 september zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. U dient zich daarvoor aan te melden via de bekende procedure. Er is plaats voor maximaal 75 gasten.

Na afloop van de dienst hebben we nog een kleine verrassing in petto.

Commissie Startzondag, Bep, Lina, Heleen, Fred