Startzondag 13 september 2020

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit13-09-2020
Tijdnog onbekend
Locatienog onbekend
Extra omschrijving

Startzondag 13 september 2020: de vraag is niet OF het winterwerk van start gaat, maar HOE. Nog steeds zijn er aanpassingen nodig i.v.m. corona. Dit geldt ook voor de organisatie van startzondag.
De commissie heeft de voorstellen voorgelegd aan het moderamen. De overweging van het moderamen luidt:

Zeer tot onze spijt hebben we moeten besluiten dat dit gezien de huidige richtlijnen niet mogelijk is. Als er sprake is van groepen dan moeten zij zitten op de voorgeschreven afstand. Alternatief zou dan zijn zittend in de banken op de nu te gebruiken plaatsen. Doel van de startzondag is vooral ontmoeting en dat wordt daarmee niet bereikt.
We weten dat de commissie ook andere mogelijkheden heeft overwogen en ook steeds aanlopen tegen de beperkingen.
Wij betreuren dat zeer en hopen dat wij in de nabije toekomst meer mogelijkheden hebben om het gemeenteleven verder vorm te geven.

Geen  ontbijt, geen koffie met lekkers na de dienst of andere activiteiten, maar wel een eredienst.

Het thema voor deze dienst :

              Groeien als een boom, sterk en stevig in het leven staan.

Psalm 1: 3 – Hij lijkt op een boom, die staat aan de oever van een beek. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt draagt hij volop vruchten en verwelken zijn bladeren niet.

Deze psalm wil de lezer leren hoe je stevig geworteld en vruchtbaar in het leven kan staan, puttend uit de juiste bronnen; dan sta je sterk in het leven en kom je tot bloei.
Zoals de eerste regel van de psalm zegt: dan ben je een gelukkig mens.

Als je naar jezelf kijkt en denkt aan een boom, hoe ziet die boom er dan uit?
De volgende vraag, kun je die boom tekenen of schilderen, kortom op papier (A4 of A3)zetten?
En de derde vraag, wil je de tekening delen, m.a.w. mag deze gebruikt worden op startzondag? (Het mag anoniem als je dat liever wilt)
Zo ja, dan graag voor donderdag 10 september afgeven bij:

  • Sanne de Koning Ploeg 14 in Achterberg of
  • Bep Gerritse, Donderberg 1 Rhenen.