Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

Bethel

In onze zustergemeente Elst hopen we in mei en juni 2020 weer een groep kinderen uit het rampgebied van de kerncentrale bij Tsjernobyl voor een gezondheidsstage te ontvangen.
Net als in 2017 wordt deze groep weer onder gebracht bij gastgezinnen in Elst en directe omgeving. Ook in Rhenen zijn er in 2017 bij u in de kerk enige kinderen uit Belarus geweest, omdat er ook een paar gastgezinnen in Rhenen waren. Dit waren de familie Droogendijk en familie Van Laar.
Wellicht ten overvloede, maar toch nog even een stukje geschiedenis.
Tsjernobyl ligt achter ons…
Hoewel de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl al in 1986 plaatsvond, gaat veel leed ten gevolge daarvan nog door tot op de dag van vandaag. Tsjernobyl ligt in de Oekraïne tegen de grens van Wit-Rusland aan. Hierdoor zijn veel dorpen ten noorden van Tsjernobyl, is dus Wit-Rusland nog steeds radioactief besmet en zijn grotendeels verlaten. Bij die mensen die er nu wonen wordt dagelijks nog een aanslag gepleegd op hun gezondheid.
In Nederland is in 1991 het “Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen” opgericht, met het doel reizen te organiseren voor kinderen uit dit gebied. De kinderen reizen met hun eigen klas van ongeveer 30 leerlingen en verblijven gedurende twee maanden in gastgezinnen. In een periode van twee maanden gaat de aangetaste weerstand van de kinderen zienderogen vooruit doordat ze buiten het besmette gebied verblijven. Op een ontspannen manier geven wij hen onderwijs over het Woord van God, en hopen wij dat ze de Liefde van de Heere mogen ervaren. Er reizen twee Russische leerkrachten mee, die tijdens het verblijf in Nederland zorg dragen voor het dagelijks onderwijs van de kinderen. De kinderen maken een onvergetelijke reis mee, die misschien wel de enige in hun leven zal zijn.
In Elst wordt dit project georganiseerd door een werkgroep van vrijwilligers uit verschillende kerkelijke gemeentes, onder de naam Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst. Naast de financiële middelen hebben we ook hulp nodig bij praktische zaken, zoals gastgezinnen, lesmateriaal, (kinder)bijbels in het Russisch. Graag willen wij als werkgroep (weer) een beroep op u doen betreffende de volgende

punten:

Gebed

Allereerst willen we vragen of u ook dit project weer in uw gebed wilt dragen. Bij de vorige projecten hebben we het gebed zeker als middel mogen ervaren om ons doel te bereiken. Dit klinkt heel vroom maar wij zeggen dit uit de grond van ons hart.

Gastgezinnen

Uiteraard hebben we ook weer gastgezinnen nodig voor onze gasten. Wij zijn op zoek naar christelijke, kerkelijk meelevende gastgezinnen, waar kinderen in de periode van 25 april tot en met 15 juni kunnen logeren. Wilt u meedoen? Geef u op via onze mail, telfonisch of schiet één van ons even aan. Het is een intensieve periode, maar ook een blijvend mooie periode die je je hele leven bij blijft.
Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via de mail of één van de nummers die op onze website staan. Zie onder dit bericht.

Financiën

Ook financiële steun is hard nodig. Gelukkig hebben we in de periode tussen het vorige project en heden al een spaarpotje voor het verblijf mogen opbouwen. Toch zijn we er nog niet. Om de kinderen een leuk verblijf te geven is er nog een substantieel bedrag nodig.
Dit geld proberen we bij elkaar te krijgen door het organiseren van diverse acties en door giften. Giften onder andere van particulieren en kerken.
Wij zijn dan ook zeer dankbaar en verheugd dat we uit Rhenen ook weer een gift mogen gaan ontvangen in de vorm van een collecte die voor ons bestemd zal zijn.
Ook hebben we zelf al meerdere acties op touw gezet. Zo proberen we beetje bij beetje ook ons financiële plaatje rond te krijgen.
Natuurlijk mag u ons, geheel vrijblijvend, altijd (extra) steunen door een gift naar ons over te maken op: NL29 INGB 0004 5012 68 ten name van Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst.
Daar wij ANBI genoteerd zijn, zijn uw giften volledig aftrekbaar voor de belasting.
Meer informatie over het project kunt u vinden op onze website: www.tsjernobylelst.nl of vragen via de mail: werkgroep@tsjernobylelst.nl.
Op onze site vind u onze telefoonnummers.
Mogen we ook deze keer weer op uw steun (blijven) rekenen?

Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

Fius van Laar

Voorzitter