Subsidie

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

De Cunerakerk is voor de provincie Utrecht belangrijk als Cultureel Erfgoed. Uit het Fonds Erfgoedparels is aan onze gemeente een subsidie van € 200.000 toegekend voor het onderhoud van de Cunerakerk. In de volgende Onderweg zal hierover een uitgebreid stukje staan onder de titel  “Erfgoedparels in Rhenen’’.

Wij zijn de mensen die zich hiervoor vanuit de PGR bij de Provincie hebben ingespannen zeer erkentelijk voor hun inzet en feliciteren hen van harte met dit prachtige resultaat.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Nico Overbeeke, voorzitter