Taakverdeling kerkenraad

Bethel

Nu ouderling Van den Bor (Sr.) kennis heeft kunnen maken met bezoekwerk hebben we als kerkenraad afgesproken dat de wijk van ouderling Huijser gedeeld wordt. De achternamen beginnend met O t/m V worden bezocht door broeder van Den Bor. Ouderling Huijser houdt de achternamen vanaf V t/m Z en de (indirecte) familie van broeder Van den Bor. Iedere ouderling heeft zo ongeveer 20 adressen. De broeders Cornelisse en Van Bennekom houden hun wijk (respectievelijk A t/m G en H t/m N).  Voor alle duidelijkheid volgen hieronder de telefoonnummers van de wijkouderlingen: W. Cornelisse: (0317) 61 36 73; G.S. van Bennekom: (0317) 74 03 23; G. van den Bor: (0317) 61 91; 27 en J.S. Huijser (0317) 31 65 79.