Taakverdeling kerkenraad

Bethel

Broeder Huijser was voor een gedeelte scriba en wijkouderling. De afgelopen jaren hebben we de scribaat taken van de kerkenraad wat verdeeld De Visser ( geen kerkenraadslid ) verzorgt momenteel de preekbeurten, ouderling Van de Bor sr. de afkondigingen, ouderling Droogendijk notulen ouderling Cornelisse Onderweg enz. Op zich is dit goed bevallen zodat de scriba niet een wat eenzame administratieve taak heeft maar dat hij ook tijd heeft om gemeenteleden te bezoeken. N.a.v. het bovenstaande bericht van het bedanken van Br Huijser neemt ouderling Van de Bor sr. voorlopig de wijk van br Huijser over en gaat ouderling Cornelisse het scribaat waar nemen.

Over het invullen van de vacature die nu ontstaan is zullen we nadenken in de eerst komende kerkenraadsvergadering. Wellicht kunnen we dit koppelen aan de ambtsdragersverkiezingen die gepland staan voor het einde van dit jaar. De komende periode zult u hier meer over horen.