TAFELTIJD BARNEVELD BARBEQUE WIJDEKERK

Ontmoetingskerk

Datum activiteit14-06-2023
Tijd19.00 - 22.00
LocatieBarneveld
Extra omschrijving

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk om door het land heen met LHBT+-mensen en betrokkenen samen kerk te zijn. Waar kun je nou beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? Belangrijk bij de groepen is dat we niet samen aan tafel gaan om elkaar te overtuigen, maar om elkaar te inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de Liefde van Jezus Christus.
TafelTijd biedt een format om groepen te starten door heel het land. Het is de bedoeling om ongeveer eens per 2 maanden bij elkaar te komen. Dat kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een andere geschikte ruimte. Dit zal ook afhangen van de grootte van de groep. De ‘besloten’ Facebookgroep TafelTijd verbindt al die groepen met elkaar. Na de behandeling van een thema in een groep is er gelegenheid tot napraten, ook met mensen uit andere groepen. Zo kunnen we als groepen van elkaar leren en elkaar inspireren. Ook kunnen we lezen en zien (foto’s, vlogs) wat het TafelTijd thema andere groepen en mensen heeft gebracht. Samen zijn wij immers dat Ene Lichaam van God.

Op woensdagavond, 14 juni, 2023 is er een afsluitende BBQ in Barneveld 19:00-22:00 uur.
Om een veilige plek te creëren vindt de avond plaats bij één van de gemeenteleden in huis. Het adres wordt nog nader bepaald en een week voor de activiteit per mail of app bekend gemaakt aan de deelnemers.
Alles wat tijdens de avond besproken wordt, willen we als vertrouwelijke informatie behandelen. Dit geeft een ieder de mogelijkheid om zichzelf te zijn, ook als zijn/haar omgeving (nog) niet op de hoogte is.

Meer informatie en aanmelding: Tafeltijd@pgbarneveld.nl
Algemene informatie over Wijdekerk: www.wijdekerk.nl

PS: Het is nadrukkelijk geen discussieavond om elkaar te overtuigen, maar bedoeld om elkaar als christenen onderling te ontmoeten, inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.