Tentoonstelling over de relatie Hasselt en de Dordtse Synode

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit20-09-2018
Tijd20:00
Extra omschrijving

Hasselt was (en is nog steeds) een Heilige Stede met de Hasselter Aflaat en stond onder de invloed van de Moderne Devotie. In het Agnietenklooster, slechts enige km buiten Hasselt, woonde Thomas a Kempis. Na de reformatie stonden er invloedrijke predikanten op de kansel, zoals Bogerman (de vader van de voorzitter van de Synode), Vogelius, Plancius (zoon van Petrus Plancius) en Bruna (voorvader van Dick Bruna). Vanuit de kerk is het slecht enkele stappen naar het Oude Stadhuis aan de Markt nummer 1 waar de expositie is. Bij binnenkomst van de expositieruimte ziet u meteen een meters grote afbeelding zoals de kerk er in 1900 uitzag vanuit het koor richting het Knol orgel gezien. Voor de rest moet u zich laten verrassen door een bezoek te brengen aan deze expo.
Programma:
We bezoeken de tentoonstelling in Hasselt, lunchen samen en ’s middags is er een stads-wandeling o.l.v. Gerda van Beek en Mineke Hardeman.
De tentoonstelling is gratis. Lunch is voor eigen rekening.
DATUM: donderdag 20 september 2018