TOV programma 2021-2022

Ontmoetingskerk

Van U is de toekomst

Bovenstaande woorden die zijn gebaseerd op het Onze Vader willen ons in het komend seizoen inspireren. We zeggen daarmee niet: ‘omdat de toekomst in Uw handen ligt, wachten wij maar rustig af’. Het is juist een bede van vertrouwen: omdat we geloven dat God  ‘het goede leven’ wil voor alle mensen, willen we doen wat goed is om te doen.

In dit programmaboekje staan veel mogelijkheden om samen in gesprek te komen en te ontdekken wat je zelf kunt doen. We staan daarbij open voor diverse inbreng. En natuurlijk zijn er ook de vaste succes-nummers. Genoeg kansen dus om elkaar ook door de week, rondom de thema’s van geloof en leven, te ontmoeten. Van harte welkom!

Ds. Inge de Jong – Baerends

Werkgroep TOV:

Ineke Bruin, Cor Kooij, Suze Korver,

Nico van Tellingen, Jolande Oldenkamp

tov@pknrhenen.nl

Het TOV programma 2021: Programma 2021-definitief