UW JAARLIJKSE BIJDRAGE AAN DIACONIE EN ZWO

Ontmoetingskerk

Ook dit jaar is – in combinatie met de Actie Kerkbalans – weer uw bijdrage gevraagd voor onze diaconie en ZWO zodat wij onze hulp kunnen blijven bieden waar nodig: ver weg en dichtbij!
Velen van u hebben ook nu het ‘groene strookje’ weer ingevuld …… en de opbrengst is hartverwarmend. Van de bijna 600 enveloppen die zijn bezorgd binnen de wijkgemeente Ontmoetingskerk hebben wij tot nu toe 242 terug ontvangen, goed voor een totaal toegezegd bedrag van € 25.990,- waarvan € 15.487,50 voor de diaconie en € 10.502,50 voor ZWO. Dit is ruim 12% meer dan vorig jaar ….. een geweldig resultaat, waarvoor onze hartelijke dank!
De ervaring heeft geleerd dat er in de weken na telling alsnog ‘strookjes’ worden ingeleverd, soms bij het Kerkelijk Bureau, soms via de collectezak. Het kan dus nog!

Namens de wijkdiaconie Ontmoetingskerk
Sietze van Dijk