Vacatures in de kerkenraad

Rond de Cunerakerk

Graag vragen wij uw aandacht voor de dienst van 15 september.
Wij hopen in die dienst nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen. Om de vacatures die ontstaan door het aftreden van Gerri Suijker als ouderling voor het ouderenpastoraat en de diakenen Bart van Achterberg en Clemens Stolk als diaken ontstaan drie vacatures. Er was reeds een jaar een vacature voor ouderling na het aftreden van Henny Cavalini.
Die nieuwe ambtsdragers komen uit het midden van de gemeente.
Wij doen een beroep op u allen om namen voor kandidaten in te dienen bij de scriba vóór 13 mei 2019. Als u vragen hebt kunt u ten allen tijden een beroep doen op iemand van de kerkenraad.

Taken van de diakenen en ouderlingen
De ouderlingen vormen samen met de diakenen en de predikant de kerkenraad en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de gemeente.
Onze gemeente is een levendige gemeente waarin de eredienst een centrale plaats inneemt. Wij hebben een veelvoud van activiteiten met een heel grote groep vrijwilligers. Dat alles vraagt ook om ambtsdragers die zich samen met anderen in willen zetten.

Diakenen bieden hulp aan wie dit nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen: oog voor wie arm en kwetsbaar is. Het werk van de diakenen wordt direct zichtbaar in de dienst van het Heilig Avondmaal en de inzameling van de gaven tijdens de eredienst.

Pastoraat is omzien naar elkaar; het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan in alle omstandigheden van het leven. Dat proberen we te doen als gemeenteleden onderling.

Ouderlingen hebben tot taak daar waar bijzondere vragen liggen te ondersteunen. Voor de oudere gemeenteleden gebeurt dit door de ouderling in samenwerking met de predikant voor het ouderenwerk.