Vacatures Jeugdwerk

Rond de Cunerakerk

Gelukkig zijn de meeste vacatures inmiddels ingevuld.

Meest dringende openstaande plekken zijn er nog bij de catechese (het liefst een vrouw), commissie geloofsopvoeding, Rock Solid (2 hulpleiding) en de jongerendienst commissie.

Doordat we vrijwilligers tekort hebben worden bepaalde activiteiten niet opgepakt.
Heb je interesse meld je dan bij:
Marrit (marrit.debree@kpnmail.nl),
René Stoker (rstoker@atagbenelux.com) of bij
Anne Marieke annemarieke.slok@yfc.nl.