Vakantie Bijbel Feest

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit26-10-2018
Tijd
Extra omschrijving

Vakantie Bijbel Feest is een feestelijke ‘actie’ die landelijk vanuit kerkelijke gemeenten wordt georganiseerd met behulp van de HGJB. Het doel is rand- en buitenkerkelijke kinderen en tieners (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden. 

Het Vakantie Bijbel Feest vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen en tieners worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als knutselen, (buiten)spelletjes en samen eten, worden kinderen en tieners door christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel. Al deze onderdelen zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. Dit jaar geven we het een andere vorm: In plaats van 1 week in het jaar spreiden we de bijeenkomsten over de schoolvakantie. De eerste middag wordt gehouden in de herfstvakantie op vrijdag 26 oktober.

De komende maanden leest u steeds een stukje over het Vakantie Bijbel Feest. 

Hartelijke groeten namens de stuurgroep, Geertje Sibbing