Vakantiegroet kerkenraad Rond de Cunerakerk

Rond de Cunerakerk

Deze groet is verzonden aan de bij ons bekende mailadressen van gemeenteleden. Wilt u voortaan ook berichten van de kerkenraad via de mail ontvangen, wil dan svp uw mailadres doorgeven aan: adstoker@casema.nl

 

Beste gemeenteleden,

Bij het aanbreken van de vakantie een vakantiegroet van de kerkenraad en een vakantiekaart uit Israël van de predikant. Bij die vakantiekaart hoort een korte toelichting.

Net na Pinksteren maakte ik een studiereis met een groep van ruim 20 predikanten door Israël. Het was een reis van ontmoetingen met mensen van zeer uiteenlopende aard: Rabbijnen; een Arabische voorganger van een Palestijnse gemeente in Bethlehem; een Joodse dame die studie had gemaakt van de dialoog tussen Joden en christenen; predikanten van Messiasbelijdende Joodse gemeenten; hulpverleners die zich sterk maakten voor armen en gehandicapten. Het waren stuk voor stuk boeiende ontmoetingen.

Uiteraard hebben we ook heel wat Bijbelse plaatsen bezocht. De plaats die mij het meest trof was de opgraving van de stad Avdat in de Negev. Deze oude stad lag aan de route Jemen – Jeruzalem. Op die plek waren ook de resten van een heel oude kerk te zien. Zichtbaar waren twee doopbaden die u hieronder op het vakantiekaartje ziet. In het grote doopbad in de vorm van een kruis werden volwassenen gedoopt door onderdompeling, het kleinere doopbad was voor baby’s en kinderen. Nooit eerder had ik gezien dat er voor volwassenen een doopbad naast een doopbad voor kinderen bestond. Het is niet meer na te gaan maar ik vroeg me af: zou er een tijd geweest zijn dat daar de kinderdoop gewoon naast de volwassendoop praktijk is geweest?

Het trof me omdat we op Pinksteren voor het eerst een gemeentelid doopten door onderdompeling. Het was nieuw en wat onwennig misschien. Niet iedereen was even enthousiast. Veranderingen kunnen onrust en onzekerheid veroorzaken. Is de doop door besprenkeling zoals die onder ons gebruikelijk is soms niet goed? Die vraag moet met een helder ‘nee’ beantwoord worden. De doop door besprenkeling is goed. Het grote doopbad naast dat kleine toont dat ook de doop door onderdompeling goed is.

Velen trekken er de komende weken op uit naar verre en minder verre oorden. Ik wens u allen goede ontmoetingen toe en hoop dat u een heleboel mooie dingen zult zien. Velen blijven gedwongen door omstandigheden of vrijwillig thuis. Ook hen wens ik een goede vakantietijd.

Ga met God en Hij zal met je zijn.|
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Namens de kerkenraad,
Dominee Jan Meertens             Voorzitter Bas van Beek