VERANTWOORD VOEDSEL VOOR IEDEREEN

Ontmoetingskerk

Datum activiteit04-03-2019
Tijd20:00
Extra omschrijving

Mensen voelen zich geroepen tot zorg voor de natuur in de meest brede zin. We hebben de natuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van onze kinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Om een betere samenleving achter te laten is rentmeesterschap nodig. De beschikbaarheid wereldwijd van voldoende en kwalitatief goed voedsel is van levensbelang. Goed en voldoende voedsel zorgt voor stabiliteit, welvaart en vitaliteit. Er is een spanningsveld tussen enerzijds natuur- en milieudoelstellingen en anderzijds de natuurlijke drang om de voedselproductie verder te intensiveren. Hoe vul je het rentmeesterschap in?
Siem Korver , o.a. bijzonder hoogleraar Duurzame Voedselproductie, kan op een boeiende wijze vertellen over de dilemma’s van de mondiale voedselproductie. Voedsel en natuur gaan ons allen aan.

Datum : ma. 4 maart 2019, 20.00–22.00 uur, Ontmoetingskerk, zaal 1
Inleider : Siem Korver
Aanmelden : tov@pknrhenen.nl