Verjaardagsfonds – verantwoording 1-1-2016

Rond de Cunerakerk

 

Halfjaarlijks maak ik voor de penningmeester een verslag van de inkomsten en uitgaven van het verjaardagsfonds .

Op 1 januari 2016 heeft het fonds een (netto) totaalsaldo van € 3.672,05.

In 2015 is er in totaal € 1.673,45 ontvangen. Er is € 51,15 uitgegeven voor o.a. een klok in de Koningskamer. Dat maakt een netto-opbrengst van € 1.622,30.

Met dank aan alle gevers,
Marja Gerritse
coördinator verjaardagsfonds