Verkoop banken Cunerakerk

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Zoals onlangs bekend gemaakt is heeft de Algemene Kerkenraad samen met de wijkkerkenraden besloten tot een afronding van de inrichting van de Cunerakerk.

Gevolg daarvan is dat er twee banken worden teruggeplaatst in de kerk en de overige reeds verwijderde banken verkocht kunnen worden. Deze banken staan nu nog in opslag.
Wij willen gemeenteleden van de PGR de gelegenheid geven om een bank aan te schaffen.
De ‘korte’ banken (5,20 m) kosten € 250,- en de ‘lange’ (7,20 m) banken € 350,- afgehaald in de opslag.

U kunt zich inschrijven voor een bank door voor 15 juni 2018 een mail te sturen aan Henk van Laar, secretaris van het College van Kerkrentmeesters, via famvanlaar@telfort.nl. Mochten er meer inschrijvingen zijn dan banken, dan zullen we loten.
De inschrijvers worden op de hoogte gehouden van de procedure.