Verslag visie bezoek Amsterdam

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Op zaterdag 27 januari zijn vrijwilligers van onze drie wijkgemeenten afgereisd naar Amsterdam. Wij bezochten daar een inloophuis en een openstelling van een kerk.

Binnen onze PGR hebben we dezelfde activiteiten. Op zaterdagochtend organiseren we al jaren de openstelling van de Cunerakerk. Wij zijn van mening dat God er voor iedereen is, dus de kerk mag er ook voor iedereen zijn. We ontvangen mensen met liefde en gezelligheid. Op de donderdagochtend is een groep vrijwilligers actief in de Koningskamer. Tijdens de markt zijn mensen van harte welkom in de Koningskamer voor een bakje koffie of thee.

Met beide groepen vrijwilligers wilden we graag inspiratie opdoen in een andere stad. We zijn vanuit Rhenen met 10 vrijwilligers met de trein naar Amsterdam gegaan. Na een bakje koffie bij de Dwaze Zaken in het centrum van Amsterdam, zijn we naar de Noorderkerk gelopen. Daar werden we hartelijk ontvangen door vrijwilligers aldaar. Christiaan, vrijwilliger van de Noorderkerk, heeft ons verteld over hun openstelling. Wij hebben hem veel vragen gesteld over hun motivatie om dat werk te doen, en hoe zij het hebben georganiseerd. De Noorderkerk is een heel mooie kerk en het was zeer inspirerend om te zien hoe onze broeders en zusters elders een openstelling organiseren met een zelfde visie en doel om iets van Gods liefde en warmte door te geven aan mensen. Dat mensen geraakt mogen worden door het ‘verhaal’ van God.

Van de Noorderkerk zijn we naar het inloophuis Oud-West gelopen. Het inloophuis Oud-West begon 40 jaar geleden met de opvang van dak- en thuislozen. Hoewel er in Rhenen bijna geen dak- en thuislozen zijn, was het bezoek aan deze locatie meer dan de moeite waard. Het is ook heel duidelijk dat wij in Rhenen ons kunnen richten op de mensen die eenzaam zijn. Inloop Oud-West ontving in 2017 meer dan 57.000 bezoekers, die werden voorzien van brood, soep en drinken. Ook kunnen dak- en thuislozen daar douchen. De locatie hoort bij De Regenboog Groep, die draait op subsidie van de gemeente en op giften. Musa, een ex dak- en thuisloze, afkomstig uit Liberia, heeft ons een rondleiding gegeven en veel verteld over hun werk. Het was zeer aangrijpend om de uitzichtloosheid van mensen te zien, maar aan de andere kant ook de liefde en de bewogenheid van de medewerkers en vrijwilligers te ervaren in dit inloophuis. Zeer inspirerend en motiverend om in Rhenen weer met veel nieuwe moed aan de slag te gaan met ons vrijwilligerswerk in de zaterdagopenstelling van de Cunerakerk, en de inloop op donderdag in de Koningskamer. Wil je een bijdrage leveren aan dit heel mooie werk, meld je dan aan bij ria.vos@live.nl.