Vesperdienst Witte Donderdag

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit12-04-2017
Tijd20:00
LocatieCunerakerk
Extra omschrijving

Al jaren vindt er op Witte Donderdag in de Cunerakerk ’s avonds een Vesperdienst plaats. Aan deze dienst werkt het Cunerakoor mee. De Stichting Klassiek aan de Rijn heeft abusievelijk een verkeerde boeking gemaakt. Op Witte Donderdag 2017 is er namelijk een uitvoering gepland van de Mattheus Passion. Gezien de contracten die zijn gesloten met de uitvoerende musici is het terugdraaien van deze uitvoering geen optie.

De kerkenraad betreurt deze gang van zaken zeer en heeft node besloten de uitvoering van de Vesperdienst nu plaats te laten vinden op woensdag 12 april 2017.

Het College van Kerkrentmeesters heeft in de procedure van het reserveren van de Cunerakerk veranderingen aangebracht, waardoor e.e.a. in de toekomst wordt voorkomen.