Volkskerstzang

Bethel Rond de Cunerakerk

Datum activiteit23-12-2020
Tijd19:00
LocatieCunerakerk
Extra omschrijving

Kerstmis 2019 ligt nog maar nauwelijks een maand achter ons en het nieuwe jaar is goed en wel begonnen. Toch hebben we ons al bezig gehouden met kerst 2020.

De kerkenraden van Bethel en Rond de Cunerakerk hebben besloten de Volkskerstzang in de Cunerakerk nieuw leven in te blazen.
Een zangdienst, waarin de bekende kerstliederen worden gezongen en waarin het kerstevangelie wordt gelezen (door de burgemeester). De Volkskerstzang zal plaatsvinden op woensdag 23 december. Vlak voor kerst dus.

Wij hopen dat deze activiteit ook een belangrijk moment kan zijn om mensen op een laagdrempelige manier met het Evangelie in aanraking te brengen. Het past dus in de missionaire taak die wij als kerkelijke gemeenten hebben.

Namens de kerkenraden van Bethel en Rond de Cunerakerk
Fius van Laar en Adrie Stoker