Gevraagd: vrijwilligers voor Cuneraklanken

Rond de Cunerakerk

 

Al jarenlang is Cuneraklanken een programma waar de ouderen van onze kerk en ook vele anderen naar uitkijken.

Het is een muziekprogramma, dat 1 x in de maand en wel de laatste woensdag wordt verzorgd in de Tollekamp, van 19.30 – 20.30 uur.

Gasten worden vanaf 19.00 uur gehaald.

Het team van Cuneraklanken zoekt:

  1. Iemand die goed met de computer om kan gaan, vooral tekstverwerking.
  2. Iemand die het leuk vindt de presentatie mee te verzorgen in de Tollekamp.
  3. Vrijwilligers die de gasten in de Tollekamp van hun kamer willen ophalen en na afloop weer terugbrengen.

Contactpersonen zijn:

  • Sijtje Stel 0317-614962 of 0683035252
  • Truus v.d. Bovenkamp 0317-614083