Kerkrentmeesters

Binnen de grenzen die door de Algemene Kerkenraad worden aangegeven hebben de kerkenraden van de wijkgemeenten ruime bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zij krijgen hiervoor de financiële middelen aangereikt door het College van Kerkrentmeesters.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het CvK heeft als taak om het in overleg en in verantwoording aan de AK  scheppen en onderhouden van  materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diensten. Eindverantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij de AK die de kaders stelt met beleidsplan en begroting.

Materiële zaken, zoals het beheer van (kerk)gebouwen, aansturen van het kerkelijk bureau, beheer van onroerend goed en landerijen, bijhouden van het doop- en ledenregister, archief, inning van de vaste vrijwillige bijdrage (vrijwillige bijdrage/Actie kerkbalans) worden uit het oogpunt van efficiency en deskundigheid centraal uitgevoerd door het CvK. Ook het opstellen en indienen bij de AK van de begroting, balans en jaarrekening behoort tot de primaire taak van het CvK. Het regelen van arbeidsovereenkomsten behoort eveneens tot het takenpakket van het CvK.

Samenstelling CvK

De wijkgemeenten vaardigen hun ouderlingen-kerkrentmeesters af naar het CvK, 3 ambtsdragers uit wijk Rond de Cunerakerk, ook 3 uit wijk Ontmoetingskerk en 2 uit wijk Bethel. Tevens worden uit de wijken RdC en OK per wijk nog 2 door de AK te benoemen kerkrentmeesters afgevaardigd. De voorzitter wordt gekozen uit en door de zittende leden van het CvK en is ambtsdrager.

Contact

Voor inlichtingen of vragen een e-mail sturen naar het CvK via het adres secretaris-cvk@pknrhenen.nl.

 

Kerkdiensten

Ontmoetingskerk
Rond de Cunerakerk
Bethel
  • Zondag 10 december (08:45)
    Reguliere dienst
    H.L. Versluis
  • Zondag 10 december (16:30)
    Reguliere dienst
    Joz. A. de Koeijer

Luister live

- Ontmoetingskerk
- Cunerakerk

Nieuws

Agenda