Wie zingt mee? Op weg naar Pasen.

Rond de Cunerakerk

De adventstijd is net aangebroken en velen zien uit naar Kerstmis, er wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van de diensten.
We denken en herdenken de geboorte van Jezus Christus. We weten ook dat hierna in het kerkelijk jaar Zijn lijden en sterven en opstanding centraal zullen staan.
In onze wijkgemeente kenden we de traditie van een Passiecantate op Witte donderdag uitgevoerd door het Cunerakoor. Dat is dit jaar voor het laatst geweest.
Inmiddels is vanuit de gemeente het initiatief genomen om ook komend jaar een dienst te houden op Witte Donderdag. In die dienst willen we in afwisseling tussen een gelegenheidskoor en de gemeente het lijden en sterven herdenken.
Daarom nu een oproep aan gemeenteleden die graag willen zingen. Wij willen aan het begin van het nieuwe jaar starten om de dienst gezamenlijk voor te bereiden. Centraal staat het Lijdensevangelie, daarbij zal gezocht worden naar liederen uit verschillende tradities. Ds Meertens zal het geheel verder vorm geven.
Als u belangstelling hebt en meer informatie wilt of als u meteen zich wilt opgeven dan horen wij dat graag. Froukje van Haut froukjebrouwer82@hotmail.com, 0622961694 en Rien van Harten (harten6@planet.nl 0627037368 zijn beschikbaar voor verdere informatie