Wij zijn een groene kerk!

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

“Geloofsbrief” van de Werkgroep Groene kerk PGR.
In 2019 is een breed gedragen Groene Kerk initiatief tot stand gekomen. Alle drie de wijkgemeentes zijn erbij aangesloten. We zijn aangesloten bij het landelijk platform Groene Kerken; zie www.groenekerken.nl.

Wij hebben hierover vragen gekregen: Wat houdt dat in? Zijn jullie een soort actiegroep? Nemen jullie wel de hele gemeente mee?
Rentmeesterschap en zorg voor de schepping zijn belangrijke motieven voor de deelnemers. Wij willen de gemeente informeren over zaken waar we mee bezig zijn en wat we tegen komen. We gaan u niet vertellen wat goed is en wat niet, we laten ieder in zijn/haar waarde. Er is ruimte voor een breedte aan opvattingen. Naast praktische zaken praten we ook over hoe we de Bijbelse boodschap zien als we die met een ‘groene’ bril lezen.
In het oude testament vinden we diversen verhalen, in Genesis, De psalmen, Job, het Hooglied waarmee we opnieuw kunnen leren kijken naar de verhouding tussen God en de wereld, de aarde, dieren en al wat er leeft, en de mensen. Wat leren we in de Bijbel over de verhouding tussen God, de mensen en de natuur/de aarde?
We kennen ook in het nieuwe testament, veel verhalen over Gods redding in Christus. Voor wie is die redding? Heeft die redding alleen betrekking op de mensen of op heel de wereld, op al wat op aarde leeft? En wat betekent dat dan voor ons?
Veel vragen dus, vragen vanuit ons christelijk geloof. Onze werkgroep wil daarmee anders zijn dan een milieuclub of natuurorganisatie. We willen inclusief denken omdat dat voortvloeit uit ons geloof. Ecologie niet zonder God maar juist met, vanwege ons geloof.
Met onze werkgroep willen we meer doen aan het behoud van een leefbare aarde voor onze naaste dichtbij en ver weg, en voor toekomstige generaties. Dat doen we door:
 te zoeken naar wat de Bijbel ons zegt in de context van de huidige ecologische crisis
o we verdiepen wat we noemen “Groen geloven”, het opnieuw leren kijken naar wat geschreven is over de verhouding van God, de wereld en de mensen.
 te leren van elkaar, te onderzoeken en te vragen
o we stellen ons op als leerlingen van Jezus Christus en als lerende van elkaar
 te vertellen, verbinden, te enthousiasmeren en vooral met elkaar op te trekken
o we zijn daarmee meer ambassadeurs dan dat we het zelf wel even snel regelen
 plannen te maken die bijdragen aan een duurzamere wereld ook daar waar dat kan binnen de kerk
o we kijken naar wat beter kan, of minder kan of anders kan steeds in overleg met betrokkenen en we organiseren workshops, lezingen, boekbespreking etc. t.b.v. de bewustwording en verdieping
 We pakken ook daadwerkelijk aan en daarvoor zijn er nu (seizoen 2019-2020) drie werkgroepen met elk een eigen deelgebied actief.
o Voor de doeners is er dus ook en plek en we verwelkomen je graag.

We zijn met een enthousiaste groep van in totaal rond de 20 mensen actief met een vertegenwoordiging uit alle drie de wijkgemeentes. Er is ruimte voor anderen, andere ideeën, andere werkvelden. Je bent van harte welkom om mee te doen met een activiteit of aanwezig te zijn bij een overleg. Onze werkgroepen zijn open, je kunt altijd komen en ook weer gaan als dat nodig is.
Namen en gegevens voor contact:
Contactpersoon wijkgemeente Rond de Cunerakerk; Rien van Harten
Contactpersoon wijkgemeente Bethel; Gerard de Visser
Contactpersoon wijkgemeente Ontmoetingskerk; Kees Jochemsen

Werkgroep energie; Roelof de Jong, rtdejong@planet.nl
Werkgroep groen-groen/diversiteit; Frans Janssen, fj63@ziggo.nl
Werkgroep consumptie/voeding/eerlijke handel; Dianneke van Wijk, diannekevanwijk@live.nl
Kartrekker/vz.: Roelof de Jong, rtdejong@planet.nl M. 0613269280

Al geplande en vaststaande activiteiten:

24 januari 2020;
Lezing Trees van Montfoort, auteur ‘Groen Geloven’, nominatie theologieboek van het jaar, Ontmoetingskerk; aanvang 16.00 uur, kerkzaal.
In de omslag van het boek:
Helder, diepgaand en met kennis van zaken. Van Montfoort weet academisch ontwikkelingen en discussies over christendom en ecologie toegankelijk te maken voor een breed publiek. // Groene theologie is een uitstekend boek over een enorm belangrijk onderwerp.
Eindelijk een boek over ecologische theologie van een Nederlandse theoloog! Dat is hard nodig want dit onderwerp wordt nog in te weinig kerken besproken. Het evangelie gaat verder dan het heil van mensen. Dit boek helpt je om een meer holistische kijk op verlossing te krijgen en daar praktisch mee een de slag gaan.

5 maart 2020;
Workshop God in de supermarkt; Ontmoetingskerk; aanvang 20.00 uur, zaal 1.
Herkenbaar: je staat in de supermarkt en je vraagt je af; wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de “gewone’ Nederlandse? Hamburger of sojaburger? Of toch vis? De dure of de goedkope reep chocola?
Er moeten keuze gemaakt worden tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent.

De workshop hebt keuzes te maken, argumenten te begrijpen en die te verbinden met een helder ethisch kader. De workshop is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan.