WIJKKRINGAVOND

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit10-04-2019
Tijd19.45 uur
LocatieKoningskamer
Extra omschrijving

‘Hoe voer je een geloofsgesprek?’
Het is goed om elkaar te ontmoeten en even bij te praten! Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen of zaken naar voren te brengen over onze wijkgemeente.
Hieronder vindt u een overzicht van de avonden. Mocht de datum van uw eigen wijk u niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met één van de andere ouderlingen en aanschuiven op een andere avond. Gemeenteleden uit de vacante wijk kunnen aansluiten op een datum naar keuze.
We hopen u te mogen ontmoeten!

* Alle avonden starten om 19:45 u in de Koningskamer.

 

DATUM    OUDERLING               MAILADRES                           TELNUMMER

08 april   Atie Kuus                   atiekuus@xs4all.nl                 0488-482014

09 april   Bep Gerritse               ajgerritse@hotmail.nl             06-23563222

10 april   Gert Köhler                gfkohler@hetnet.nl                0344-602271

De mensen uit het ouderenpastoraat kunnen een van deze data kiezen en zich bij Gerri Suijker aanmelden. Mocht u geen vervoer hebben, laat dit dan even weten aan Gerri, tel.nr.: 0344-602199.

 Graag even aanmelden i.v.m. de organisatie. We hopen u te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet, ds. Meertens en het ouderlingenteam