WIJKKRINGAVOND gaat niet door i.v.m. corona-maatregelen

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit01-04-2020
Tijd
LocatieKoningskamer
Extra omschrijving

Op de synodevergadering van november 2019 hield Martine Oldhoff een lezing over de ziel. De titel die ze aan haar lezing meegaf was:
‘Prijs de Heer, mijn ziel’, protestantse visie op de ziel’.

In haar lezing zoekt ze wat de Bijbel zegt over de ziel en hoe we daar in de kerk op een zinvolle manier over kunnen spreken. Zo noemt ze de kerk ‘oefenplaats voor ziel en zaligheid’. De lezing is een goed uitgangspunt voor een gesprek op de gemeentekringavonden. Wie er alvast kennis van wil nemen:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/prijs-de-heer-mijn-ziel-protestantse-visie-op-de-ziel.

Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen of zaken naar voren te brengen over onze wijkgemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de avonden. Mocht de datum van uw eigen wijk * u niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met één van de andere ouderlingen en aanschuiven op een andere avond.

DATUM OUDERLING MAILADRES TELNUMMER
16 mrt  Marja van Lutterveld       gj-mvlutterveld@live.nl        0488-481379
19 mrt  Bas van Beek                      vanbeek.bas@recticel.com  06-54296701
2 apr    Gert Köhler                         gfkohler@hetnet.nl               0344-602271
6 apr    Atie Kuus                            atiekuus@xs4all.nl                0488-482014
7 apr    Gerhard Jongerden          jongerden2016@gmail.com 06-14768833
29 apr  Bep Gerritse                      ajgerritse@hotmail.nl            06-23563222

 

Op dinsdagmiddag 28 april is er om 15:00 uur een wijkkringmiddag voor de mensen uit het ouderenpastoraat in de Koningskamer (Gerry Lodder: 0317-616600 & Jorine Verburg: 06-40282203).
Graag even aanmelden i.v.m. de organisatie.
Wanneer u vervoer nodig hebt, kunt u dit aangeven bij de ouderling. We hopen u te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet, ds. Meertens en het ouderlingenteam

 

* Kijk voor de wijkindeling in de digitale gemeentegids in het met een wachtwoord beveiligde wijkgedeelte van deze website. (= zondagsbrieven)