Wijkkringavonden

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit13-03-2017
Tijd20:00 - 22.00
LocatieOntmoetingskerk
Extra omschrijving

Het is inmiddels een traditie dat gemeenteleden en leden van de kerkenraad met elkaar in gesprek gaan over een onderwerp dat betrekking heeft op het leven en werken in onze wijkgemeente. De komende weken zijn afspraken gemaakt voor deze avonden. Zoals gebruikelijk zullen de predikant Ds. J. Meertens, een wijkouderling en een diaken aanwezig zijn.

Dit jaar willen wij met elkaar vooral in gesprek gaan over homoseksualiteit Ds Meertens schreef hierover in de laatste gemeentebrief.

Zoals wij gewend zijn, hebt u bovendien de gelegenheid om aandachts-punten naar voren te brengen die wij kunnen bespreken en/of mee nemen naar de kerkenraad.

Het is voor de kerkenraad erg belangrijk te weten wat u vindt van de gang van zaken in onze wijkgemeente. De ouderlingen sturen uitnodigingen voor haar of zijn wijk.

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

  • Op 13 maart Bep Gerritse in de Ontmoetingskerk.
  • Op 14 maart zullen Marrit de Bree, René en Vincent Stoker in gesprek gaan met de jongeren ook in de Ontmoetingskerk;
  • Op 16 maart is de bijeenkomst voor de wijk van Henny Cavalini. Deze avond zijn de leden te gast bij Mevrouw Soetendaal, Plantsoenstraat 21(boven de Jumbo)
  • Op 22 maart de tweede bijeenkomst in de Betuwe met Marja van Lutterveld.
  • Gert Köhler nodigt uit voor zijn wijk op 23 maart in de Ontmoetingskerk.
  • Daar wordt ook op 28 maart een bijeenkomst gehouden voor het deel van Rhenen waar een vacature voor ouderling is en die wordt waargenomen door Adrie Stoker.
  • De leden van Achterberg worden uitgenodigd voor 27 maart.
  • De laatste bijeenkomst is voor Elst, Veenendaal, Wageningen en wordt gehouden op Cuneraweg 340 op maandag 3 april.