Wijkkringavonden

Rond de Cunerakerk

In de afgelopen weken is al een aantal wijkkringavonden gehouden.

Komende weken staan er nog drie gepland: maandag 2 maart, dinsdag 3 maart en dinsdag 17 maart. Als er leden zijn die eerder verhinderd waren en nog willen deelnemen dan is dat mogelijk. Even een bericht naar mhardeman@planet.nl  of telefonisch 0651424885.