Zeventig (een mooi getal) zonnepanelen op het dak van de Ontmoetingskerk

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk Groene kerk

De werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Kerk Rhenen wil hiermee bijdragen aan de maatschappelijk opdracht om CO2 uitstoot te verminderen en bij te dragen aan het behoud van Gods goede schepping.

 Net voor de paasdagen is op het dak van de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan in Rhenen een zonne-energie installatie geplaatst. Een prachtig resultaat van de werkgroep Groene Kerk. De werkgroep GK  is sinds 2019 binnen de Protestantse Kerk Rhenen actief. Ze zetten zich in voor het behoud van een leefbare aarde en het creëren van bewustzijn. Niet alleen voor onszelf maar voor onze naaste dichtbij en ver weg, en voor toekomstige generaties. De acties komen voort uit Bijbelse kernwaarden en hebben alles te maken met kerk en geloof. Er zijn 4 werkgroepen actief, kortweg groen en diversiteit, eerlijke handel, energie en een groep die de z.g. Micha cursus uitvoert.

De werkgroep energie van de Groene Kerk PGR heeft bij aanvang drie speerpunten genoemd. Energieverbruik verminderen, meer groene energie gebruiken en zelf duurzame energie opwekken.

In samenwerking met de Kerkrentmeesters zijn er nu 70 zonnepanelen op het dak van de Ontmoetingskerk geplaatst. Met een capaciteit van rond de 25000 kWh is dat een beste installatie. De wijkgemeente Ontmoetingskerk is er blij mee, hiermee is een al langer gekoesterde wens vervuld. Ouderen, maar vooral ook jongeren in de kerk waarderen deze uiting van ons geloof. Jongeren kijken meer en meer naar wat de kerk doet aan het milieu. Ze hechten er waarde aan dat hun kerk mee bouwt aan een goede toekomst. Leuk is het om te vertellen dat we in het komende winterseizoen (na corona) onze jongeren ook een minisetje zonne-energie installatie in elkaar laten zetten. Dat mag dan mee naar huis.

Foto: Het plaatsen van het “1e zonnepaneel” op het dak van de Ontmoetingskerk door 3 mensen* van de werkgroep Groene Kerk PGR.  *van l>r Frans Jansen, Jolande Oldekamp en Roelof de Jong

 

Meer info op de website  https://pknrhenen.nl/werkgroep-groene-kerk-pgr/werkgroep-energie/ of bij één van de leden van de werkgroep.