Zomeractiviteit: broodje met een verhaal, de moderne devotie in Arnhem

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit28-06-2023
Tijd10.15 uur
LocatieRenkumse Beekdal
Extra omschrijving

Wie gaat er 28 juni mee naar Renkum en het Renkumse Beekdal?

In het Beekdal zullen we met elkaar lunchen. In het Beekdal werken mensen met beperkingen en ook daar ligt een verbinding met de geschiedenis.

Het is de bedoeling met eigen vervoer te gaan en zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Vertrek op eigen gelegenheid
  • Aankomst Beekdal rond 10.15 uur
  • Koffie
  • Inleiding door ds. Juffer
  • Even bijpraten en rondkijken
  • Lunch
  • Vertrek of verder rondkijken

De kosten van de lunch zijn € 15,= (exclusief drankje)

U kunt zich aanmelden bij Corry van der Molen (cvdmolen@xs4all, 063973603) en Mineke Hardeman (0317-357670, mhardeman@planet.nl)

Toelichting op de inleiding van ds. Juffer

We leven in tijden van ingrijpende veranderingen. Die gaan niet aan de kerk voorbij. Onze samenleving heeft een open karakter gekregen. Mensen van allerlei nationaliteit hebben er een plek gezocht en ook gevonden. Ze hebben hun godsdienst meegebracht. Tegelijk kalven de kerken af. Van een christelijk Nederland is geen sprake meer. Het herinnert ons eraan dat we als gemeente vreemdeling in deze wereld zijn (1 Pter.1:1).

Zo’n ingrijpende verandering in de samenleving vond ook plaats in de 14de eeuw. Er vond een overgang plaats van platteland naar stad, een ontwikkeling die juist in die tijd doorzette. Daardoor veranderde de maatschappij ingrijpend. Zoals de positie van de vrouw bijvoorbeeld. Op het platteland leefde men in groot familieverband. Als je ongehuwd bleef of weduwe werd, bleef je deel van die familie uitmaken. Maar in de stad ging dat familieverband teloor. Alleenstaande vrouwen hadden geen eigen rechtspositie. Wie ongehuwd was of weduwe werd, was dus maatschappelijk gesproken heel kwetsbaar.

Daarover vertelt het deurtje achterin de Cunerakerk. Het leidde naar een convent voor alleenstaande vrouwen op de plek waar nu de Koningskamer is. De beweging die zo’n samenlevingsvorm voor hun organiseerde, heet de Moderne Devotie. Dat verhaal hebben we enige tijd geleden gedeeld.

Een dergelijk convent kwam er begin 15de eeuw ook in Renkum. Het stond in het Beekdal. De dames die er onderdak vonden werden ook Juffers genoemd. Daar heet de uiterwaard naar. Aan dat convent is ook de naam van Maria van Bourgondië verbonden, de vrouw van Graaf Reinoud die het klooster stichtte. Zij heeft een gebedenboek nagelaten met prachtige illustraties. Ook bij dat convent hebben we stilgestaan.

Nog weer later kwam er in Opheusden ook zo’n gemeenschap van vrouwen. En dat klooster werd bekend door de fel geschrift tegen Luther en de Reformatie. Het noemde hem de antichrist en de Reformatie teken van de eindtijd. Inderdaad, het roer is in Opheusden wel omgegaan. We hebben ook aan dat klooster een bijeenkomst in het Renkums Beekdal gewijd.

Tenslotte zullen we stilstaan bij de Moderne Devotie in Arnhem. Die stad kende wel drie van die kloosters. Ze laten weer andere kanten van die beweging zien. Je kunt wel zeggen dat het idee om zo in die veranderende samenleving van toen te investeren in een van die kloosters daar geboren is. Een ander klooster investeerde in onderwijs. Dat is ook een heel belangrijk aspect van de Moderne Devotie. Als er belangstelling voor is, zullen we aan die vestigingen in Arnhem een afrondende bijeenkomst wijden.