Zondag voleinding

Ontmoetingskerk

Een impressie van de viering van afgelopen zondag waarin de namen werden genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, en we ontsteken voor elk van hen een kaars.

De gemeenteleden zelf krijgen de gelegenheid om met een lichtje een dierbare te gedenken.