ZWO doel 2020

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

De komende tijd leggen we vanuit ZWO het accent op ontwikkeling en educatie.
Daarom steunen we dit jaar wezen in Rwanda.
Na de volkerenmoord daar in 1994 zette Rose Mukankaka een hulporganisatie op om verweesde kinderen te helpen. Zij verloor in de tragedie veel naaste familie.
Die organisatie leidt ze nog steeds. Doordat aids slachtoffers maakt zijn er ook nu veel kinderen die hulp, onderdak en onderwijs nodig hebben.
Kerk in Aktie helpt Mwana Ukandwa, wat geliefd kind betekent.
Projectnr: Z 009061

Vanuit Rhenen hopen we met uw bijdrage in de ZWO-collectes hieraan te kunnen bijdragen.
Voor meer info : https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen