ZWO Dorcas Voedselactie

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. Via de Dorcas Voedselactie ontvangen de allerarmsten voedselpakketten, waar ze erg blij mee zijn. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven.

Zondag 11 november kunt u voor de Voedselactie van Dorcas levensmiddelen als blikken bonen en pakken rijst meenemen en in de doos in de hal achterlaten.

Voor meer informatie:

Dorcas Voedselactie

Wilt u meer doen dan deze extra boodschap, dan is uw hulp heel welkom. Op vrijdag 9 (tussen 13u en 21u ) en zaterdag 10 november (tussen 9u en 16u) willen we graag boodschappenlijstjes uitdelen aan de klanten in de Coop en met hen pakketten vullen. Wanneer we voldoende helpers hebben, staan er steeds twee mensen twee uur. Gezellig en goed vol te houden! Doet u mee? Opgeven kan bij mij,
Ian Daane (06-31540313 of idaane@hotmail.com). Bedankt!