Header
Home > Algemeen > Onderweg

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Rhenen heet Onderweg. Het kerkblad komt elke drie weken uit met nieuws en activiteiten vanuit de wijkgemeenten. Op de voorkant een artikel met een overweging. Achterin het kerkdienstenrooster van alle gemeenten binnen de PGR.

Nieuws en activiteiten worden ook vermeld in de Zondagsbrief, in de Appostelapp en op deze website.
Berichten met meer privacy-gevoeligheid zoals Lief & Leed staan in Onderweg en in de Appostelapp omdat dit alleen toegankelijk is voor abonnees. Deze berichten worden meestal ook vermeld in de Zondagsbrief bij de Liturgie die wordt uitgereikt bij de kerkdienst. Op de website worden geen privacy-gevoelige berichten gedeeld.

Kopij aanleveren kan per email: onderweg@pknrhenen.nl

Voor Abonnementen en bezorging: Kerkelijk Bureau
Een abonnement kost €20,- per jaar, voor postabonnees €57,50.
Bankrekening NL47 RABO 0478 6432 84