Kerkdiensten Rond de Cunerakerk

Toon kerkdiensten uit het verledenVerberg kerkdiensten uit het verleden

09
JUN
KERKDIENST, 10:15 UUR
Ds. M.P.D. Barth uit Barneveld
kijken Kijk terug

Liturgie

Lied: Hemelhoog 402*

 

Gezang 323: 1

Psalm 3: 2

Lied: Opwekking 811*

Kinderlied: Met open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid)*

Gezang 247: 1, 2 en 3

Psalm 34:  2 en 3

Psalm 145: 6

 

Schriftlezingen: Handelingen 12: 1-19


Collectes

1. Adesa *

2. Pastoraat en eredienst eigen wijkgemeente

3. Kerkelijke gebouwen

 

* Adesa

De Stichting Vrienden van Adesa ondersteunt de Stichting Adesa Peru vanuit Nederland. Een stichting voor de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg in Peru. Adesa (Asociación Desarrollo de la Educación y la Salud) is een non-profit organisatie die zich sinds 1984 inzet voor de allerarmsten in Peru. Adesa is werkzaam in de sloppenwijken in het noorden van de hoofdstad van Peru, Lima. Adesa ontwikkelt gezondheidszorg- en educatieprojecten en sociale programma’s.

 

Collecte volgende week: ZWO projectfinanciering

De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer- king (ZWO) organiseert activiteiten om de gemeente bewust te maken van haar diaconale en missionaire taak, en deze taak concreet vorm te geven. Denk hierbij aan het ondersteunen van gemeenteleden die zich inzetten voor een goed doel, en de sponsoring van de zomerreizen naar Oost-Europa. De collecte is bedoeld om deze activiteiten mogelijk te maken.

 

Collectes

Bij voorkeur via de Appostelapp of per bank:

Diaconie: NL71 RABO 0367 0305 78

Pastoraat wijkgemeente en gebouwen: NL47 RABO 0478 6432 84

In de kerk: bij de uitgang


Overig

Nevendiensten:

 

Groep 1 en 2: de Sabbat

Groep 3 en 4: Petrus & Cornelius

Groep 5 en 6: Petrus & Cornelius

Tienernevendienst (gr. 7 en 8) Hoe hebben ze dat aangepakt?


09
JUN
KERKDIENST, 18:30 UUR
Ds. F.W. IJsseldijk uit Tiel
kijken Kijk terug

Liturgie

Psalm 25: 2

Psalm 119: 40 en 49

Gezang 328: 1, 2 en 3

Gezang 305: 1 en 2

Gezang 254: 2, 3 en 4

 

Schriftlezing:  Lucas 8: 4 t/m 15 (uit: NBV)


Collectes

1. Adesa *

2. Pastoraat en eredienst eigen wijkgemeente

3. Kerkelijke gebouwen

 

* Adesa

De Stichting Vrienden van Adesa ondersteunt de Stichting Adesa Peru vanuit Nederland. Een stichting voor de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg in Peru. Adesa (Asociación Desarrollo de la Educación y la Salud) is een non-profit organisatie die zich sinds 1984 inzet voor de allerarmsten in Peru. Adesa is werkzaam in de sloppenwijken in het noorden van de hoofdstad van Peru, Lima. Adesa ontwikkelt gezondheidszorg- en educatieprojecten en sociale programma’s.

 

Collecte volgende week: ZWO projectfinanciering

De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer- king (ZWO) organiseert activiteiten om de gemeente bewust te maken van haar diaconale en missionaire taak, en deze taak concreet vorm te geven. Denk hierbij aan het ondersteunen van gemeenteleden die zich inzetten voor een goed doel, en de sponsoring van de zomerreizen naar Oost-Europa. De collecte is bedoeld om deze activiteiten mogelijk te maken.

 

Collectes

Bij voorkeur via de Appostelapp of per bank:

Diaconie: NL71 RABO 0367 0305 78

Pastoraat wijkgemeente en gebouwen: NL47 RABO 0478 6432 84

In de kerk: bij de uitgang


16
JUN
KERKDIENST, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens
kijken Kijk terug

Liturgie

Lied: Op Toonhoogte 236*

 

Psalm 92: 1 en 2

Lied: Ik zal er zijn (Sela)*

Psalm 119: 1

Kinderlied: Met open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid)*

Psalm 10: 1 en 4

Lied: Hemelhoog 262*

Gezang 21: 1, 3 en 4

 

Schriftlezingen: Esther 3


Collectes

Collectes

1. Pakistan: Distributie van zaden en koeien *

2. Pastoraat en eredienst eigen wijkgemeente

3. Kerkelijke gebouwen

 

* ZWO projectfinanciering

De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer- king (ZWO) organiseert activiteiten om de gemeente bewust te maken van haar diaconale en missionaire taak, en deze taak concreet vorm te geven. Denk hierbij aan het ondersteunen van gemeenteleden die zich inzetten voor een goed doel, en de sponsoring van de zomerreizen naar Oost-Europa. De collecte is bedoeld om deze activiteiten mogelijk te maken.

 

Collecte volgende week: project 10 17: Pakistan: Distributie van zaden en koeien. Pakistan is getroffen door enorme overstromingen. Gemeenschappen raakten hun gewassen, vee en huizen kwijt. Zij hebben het daardoor extra moeilijk om de economische crisis het hoofd te bieden. Samen met een lokale partner helpt de GZB gemeenschappen uit deze impasse te komen. De meest kwetsbaren worden voorzien van een eigen koe of van groeizaden. Zo kunnen zij daarmee in hun onderhoud voorzien én een deel van de opbrengst doorgeven aan anderen in nood.

 

Collectes

Bij voorkeur via de Appostelapp of per bank:

Diaconie: NL71 RABO 0367 0305 78

Pastoraat wijkgemeente en gebouwen: NL47 RABO 0478 6432 84

In de kerk: bij de uitgang


Overig

Nevendiensten:

 

Groep 1 en 2: de wijze en de dwaze meisjes

Groep 3 en 4: de 2e zendingsreis

Groep 5 en 6: de 2e zendingsreis

Tienernevendienst (gr. 7 en 8) Wat zijn de ‘brieven’?


16
JUN
KERKDIENST, 18:30 UUR
Ds. J. Meertens
kijken Kijk terug

Liturgie

Psalm 99: 1, 4 en 6

Gezang 231: 1 en 3

Gezang 316: 1, 2 en 3

Gezang 316: 4, 5 en 6

Gezang 294: 1, 6, 7 en 8

 

Schriftlezing: Openbaring 13


Collectes

Collectes

1. Pakistan: Distributie van zaden en koeien *

2. Pastoraat en eredienst eigen wijkgemeente

3. Kerkelijke gebouwen

 

* ZWO projectfinanciering

De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer- king (ZWO) organiseert activiteiten om de gemeente bewust te maken van haar diaconale en missionaire taak, en deze taak concreet vorm te geven. Denk hierbij aan het ondersteunen van gemeenteleden die zich inzetten voor een goed doel, en de sponsoring van de zomerreizen naar Oost-Europa. De collecte is bedoeld om deze activiteiten mogelijk te maken.

 

Collecte volgende week: project 10 17: Pakistan: Distributie van zaden en koeien. Pakistan is getroffen door enorme overstromingen. Gemeenschappen raakten hun gewassen, vee en huizen kwijt. Zij hebben het daardoor extra moeilijk om de economische crisis het hoofd te bieden. Samen met een lokale partner helpt de GZB gemeenschappen uit deze impasse te komen. De meest kwetsbaren worden voorzien van een eigen koe of van groeizaden. Zo kunnen zij daarmee in hun onderhoud voorzien én een deel van de opbrengst doorgeven aan anderen in nood.

 

Collectes

Bij voorkeur via de Appostelapp of per bank:

Diaconie: NL71 RABO 0367 0305 78

Pastoraat wijkgemeente en gebouwen: NL47 RABO 0478 6432 84

In de kerk: bij de uitgang


23
JUN
KERKDIENST, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens

Liturgie

Collectes

Overig

23
JUN
KERKDIENST, 18:30 UUR
Ds. J. Meertens

Liturgie

Collectes

Overig

23
JUN
JONGERENDIENST, 19:00 UUR
leander Janse

30
JUN
DOOPDIENST, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens

30
JUN
KERKDIENST, 18:30 UUR
Ds. T.C. Verhoef uit Nijkerk

07
JUL
KERKDIENST, 10:15 UUR
Ds. W.G. Sonnenberg uit Ede

07
JUL
KERKDIENST, 18:30 UUR
Ds. L.F. de Graaff uit Tiel

14
JUL
KERKDIENST, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens

Liturgie

Collectes

Overig

14
JUL
KERKDIENST, 18:30 UUR
Ds. J. Meertens

Liturgie

Collectes

Overig