Alle kerkdiensten

Toon kerkdiensten uit het verledenVerberg kerkdiensten uit het verleden

18
FEB
REGULIER, 08:45 UUR
ds. J. Belder
kijken Kijk terug

Hieronder kunt u de liturgie downloaden:
Download


Liturgie

Test


18
FEB
40 DAGEN TIJD, 10:00 UUR
Ds. J.P.E. Breure
kijken Kijk terug

Hieronder kunt u de liturgie downloaden:
Download

18
FEB
REGULIER, 10:15 UUR
Ds. M.P.D. Barth uit Barneveld
kijken Kijk terug

Hieronder kunt u de liturgie downloaden:
Download


Liturgie

Lied: Opwekking 857*

 

Gezang 454: 1 en 2

Psalm 42: 1 en 3

Lied: Opwekking 827*

Kinderlied: U bent die U bent (Oke4kids)

Psalm 139: 1, 9 en 14

Gezang 457: 1 t/m 4

Psalm 145: 6

 

Schriftlezing:  Lukas 5: 1-11


Collectes

1. Voedselbank Rhenen *

2. Pastoraat en eredienst eigen wijkgemeente

3. Kerkelijke gebouwen

 

* Voedselbank Rhenen

De Voedselbank is een initiatief om een oplossing te bieden voor stadgenoten die te weinig geld hebben om voldoende eten voor zichzelf te kunnen kopen. Het College van Diakenen heeft de oprichting van de betrokken stichting mede mogelijk gemaakt en maakt zich nog steeds sterk voor de nood van deze mensen.

 

Collecte volgende week: CVD Diaconaal jaarproject 2023-2024: hart en handen voor Oekraïne

Dianne van der Lingen maakte in 1995 haar eerste reis naar Oekraïne als leiding van een kinderkamp. Na het afronden van haar studie SPH ging ze achtereenvolgens werken in een aantal kindertehuizen en in een ziekenhuis op de kinderafdeling voor verlaten kinderen en wezen. Het was zwaar en intensief, maar met steun vanuit Nederland en steeds weer nieuwe vrijwilligers is er heel veel goed werk gedaan.

In 2001 is ze getrouwd met Petro Bernyk; ze wonen nu met hun kinderen Anna-Vera, Eduard en Lisa in het dorp Velyki Luchky in west-Oekraïne. Vandaaruit werken ze samen onder de armsten van de bevolking in hun omgeving en het berggebied van de Karpaten. Met behulp van familie en vrienden in Nederland is de Stichting Hart & Handen voor Oekraïne opgericht.

Het doel van de stichting is om doelgerichte en persoonlijke hulp te bieden aan de mensen in Velyki Luchky en omgeving die het het hardst nodig hebben, vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en naastenhulp. Oftewel door: hart en handen!

De stichting is kleinschalig en daardoor is de hulp doelgericht en heel persoonlijk. Er vragen namelijk veel mensen om hulp en Petro en Dianne kijken per hulpvraag of ze kunnen helpen en hoe. De hulp gaat vooral uit naar de (wees)kinderen, gehandicapten, ouderen en zigeuners. Zij hebben het het moeilijkst en vaak hebben ze niemand om op terug te vallen.

Petro kent het land en de mensen goed, wat helpt bij de afwegingen die gemaakt worden bij het bieden van hulp. Het doel is namelijk ook om zoveel mogelijk eigen bevolking in te schakelen bij bijvoorbeeld renovatie-werkzaamheden en andere hulpverlening. Zo help je uiteindelijk meer mensen en kun je meer continue hulp bieden.

 

Collectes

Bij voorkeur via de Appostelapp of per bank:

Diaconie: NL71 RABO 0367 0305 78

Pastoraat wijkgemeente en gebouwen: NL47 RABO 0478 6432 84

In de kerk: bij de uitgang

 

Let op! Vanaf 1 januari 2024 zijn collectebonnen niet meer te verkrijgen, de collectebonnen die u nog heeft kunt u nog tot 1 juli 2024 gebruiken.

 


Overig

Nevendiensten:

 

Groep 1 en 2 – de spijziging

Groep 3 en 4 – Wie heb je nodig, Jezus in de woestijn

Groep 5 en 6 – Wie heb je nodig, Jezus in de woestijn

Tienernevendienst (gr. 7 en 8) – A4-tje in de kerk


18
FEB
REGULIER, 16:30 UUR
ds. A. Bloemendal

18
FEB
REGULIER, 18:30 UUR
Ds. mw. M. van Schoonhoven uit Barneveld
kijken Kijk terug

Liturgie

Psalm 62: 1 en 5

Psalm 139: 1, 2 en 14

Gezang 47: 2 en 3

Gezang 440: 1, 2 en 4

Gezang 21: 1, 3 en 7

 

Schriftlezing:  Psalm 139: 1 -10 en Lucas 19: 1-10 (NBV)

Verkondiging: “Gezien door Jezus”


Collectes

Collectes

1. Voedselbank Rhenen *

2. Pastoraat en eredienst eigen wijkgemeente

3. Kerkelijke gebouwen

 

* Voedselbank Rhenen

De Voedselbank is een initiatief om een oplossing te bieden voor stadgenoten die te weinig geld hebben om voldoende eten voor zichzelf te kunnen kopen. Het College van Diakenen heeft de oprichting van de betrokken stichting mede mogelijk gemaakt en maakt zich nog steeds sterk voor de nood van deze mensen.

 

Collecte volgende week: CVD Diaconaal jaarproject 2023-2024: hart en handen voor Oekraïne

Dianne van der Lingen maakte in 1995 haar eerste reis naar Oekraïne als leiding van een kinderkamp. Na het afronden van haar studie SPH ging ze achtereenvolgens werken in een aantal kindertehuizen en in een ziekenhuis op de kinderafdeling voor verlaten kinderen en wezen. Het was zwaar en intensief, maar met steun vanuit Nederland en steeds weer nieuwe vrijwilligers is er heel veel goed werk gedaan.

In 2001 is ze getrouwd met Petro Bernyk; ze wonen nu met hun kinderen Anna-Vera, Eduard en Lisa in het dorp Velyki Luchky in west-Oekraïne. Vandaaruit werken ze samen onder de armsten van de bevolking in hun omgeving en het berggebied van de Karpaten. Met behulp van familie en vrienden in Nederland is de Stichting Hart & Handen voor Oekraïne opgericht.

Het doel van de stichting is om doelgerichte en persoonlijke hulp te bieden aan de mensen in Velyki Luchky en omgeving die het het hardst nodig hebben, vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en naastenhulp. Oftewel door: hart en handen!

De stichting is kleinschalig en daardoor is de hulp doelgericht en heel persoonlijk. Er vragen namelijk veel mensen om hulp en Petro en Dianne kijken per hulpvraag of ze kunnen helpen en hoe. De hulp gaat vooral uit naar de (wees)kinderen, gehandicapten, ouderen en zigeuners. Zij hebben het het moeilijkst en vaak hebben ze niemand om op terug te vallen.

Petro kent het land en de mensen goed, wat helpt bij de afwegingen die gemaakt worden bij het bieden van hulp. Het doel is namelijk ook om zoveel mogelijk eigen bevolking in te schakelen bij bijvoorbeeld renovatie-werkzaamheden en andere hulpverlening. Zo help je uiteindelijk meer mensen en kun je meer continue hulp bieden.

 

Collectes

Bij voorkeur via de Appostelapp of per bank:

Diaconie: NL71 RABO 0367 0305 78

Pastoraat wijkgemeente en gebouwen: NL47 RABO 0478 6432 84

In de kerk: bij de uitgang

 

Let op! Vanaf 1 januari 2024 zijn collectebonnen niet meer te verkrijgen, de collectebonnen die u nog heeft kunt u nog tot 1 juli 2024 gebruiken.

 


25
FEB
REGULIER, 08:45 UUR
Prof. Dr. J. Hoek

25
FEB
REGULIER, 10:00 UUR
Ds. Bram Bregman
kijken Kijk terug

Hieronder kunt u de liturgie downloaden:
Download

25
FEB
REGULIER, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens
kijken Kijk terug

Hieronder kunt u de liturgie downloaden:
Download


Liturgie

Lied: Op Toonhoogte 4*

 

Psalm 25: 1, 3 en 4

Lied: Op Toonhoogte 301*

Psalm 34: 5 en 6

Kinderlied: U bent die U bent (Oke4kids)

Gezang 173: 1, 3, 4 en 5

Gezang 21: 3, 5 en 6

Gezang 91: 1

Gezang 481: 1 en 2


Schriftlezing: Mattheus 25: 31-46


Collectes

1. CVD Diaconaal jaarproject 2023-2024*

2. Pastoraat en eredienst eigen wijkgemeente

3. Kerkelijke gebouwen

 

* CVD Diaconaal jaarproject 2023-2024: hart en handen voor Oekraïne

Dianne van der Lingen maakte in 1995 haar eerste reis naar Oekraïne als leiding van een kinderkamp. Na het afronden van haar studie SPH ging ze achtereenvolgens werken in een aantal kindertehuizen en in een ziekenhuis op de kinderafdeling voor verlaten kinderen en wezen. Het was zwaar en intensief, maar met steun vanuit Nederland en steeds weer nieuwe vrijwilligers is er heel veel goed werk gedaan.

In 2001 is ze getrouwd met Petro Bernyk; ze wonen nu met hun kinderen Anna-Vera, Eduard en Lisa in het dorp Velyki Luchky in west-Oekraïne. Vandaaruit werken ze samen onder de armsten van de bevolking in hun omgeving en het berggebied van de Karpaten. Met behulp van familie en vrienden in Nederland is de Stichting Hart & Handen voor Oekraïne opgericht.

Het doel van de stichting is om doelgerichte en persoonlijke hulp te bieden aan de mensen in Velyki Luchky en omgeving die het het hardst nodig hebben, vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en naastenhulp. Oftewel door: hart en handen!

De stichting is kleinschalig en daardoor is de hulp doelgericht en heel persoonlijk. Er vragen namelijk veel mensen om hulp en Petro en Dianne kijken per hulpvraag of ze kunnen helpen en hoe. De hulp gaat vooral uit naar de (wees)kinderen, gehandicapten, ouderen en zigeuners. Zij hebben het het moeilijkst en vaak hebben ze niemand om op terug te vallen.

Petro kent het land en de mensen goed, wat helpt bij de afwegingen die gemaakt worden bij het bieden van hulp. Het doel is namelijk ook om zoveel mogelijk eigen bevolking in te schakelen bij bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden en andere hulpverlening. Zo help je uiteindelijk meer mensen en kun je meer continue hulp bieden.

 

Collecte volgende week: GZB voorjaarscollecte: Jezus volgen in Centraal-Azië

Christenen in Centraal-Azië leven in een islamitische omgeving. Ze wonen erg verspreid, komen in kleine groepjes bij elkaar en hebben weinig voorgangers. Het is niet gemakkelijk om als christen te leven en te denken wanneer er niemand is om dit van iemand te leren. Daarom draagt de GZB bij aan de ontwikkeling en verspreiding van Bijbelse trainingen. Zo leren christenen met elkaar hoe zij Jezus kunnen volgen. Helpt u mee om de kleine gemeentes te bereiken met dit broodnodige toerustingsmateriaal?

 

Collectes

Bij voorkeur via de Appostelapp of per bank:

Diaconie: NL71 RABO 0367 0305 78

Pastoraat wijkgemeente en gebouwen: NL47 RABO 0478 6432 84

In de kerk: bij de uitgang

 

Let op! Vanaf 1 januari 2024 zijn collectebonnen niet meer te verkrijgen, de collectebonnen die u nog heeft kunt u nog tot 1 juli 2024 gebruiken.

 Overig

Nevendiensten:

 

Groep 1 en 2 – de zalving in Bethanië

Groep 3 en 4 – Een vleugje hemel, Jezus, Mozes & Elia

Groep 5 en 6 = Een vleugje hemel, Jezus, Mozes & Elia

Tienernevendienst (gr. 7 en 8) – Les 4: Wat kan ik met de bijbel?


25
FEB
REGULIER, 16:30 UUR
Ds. E. van der Poel

25
FEB
REGULIER, 18:30 UUR
Ds. B. de Ruiter uit Amerongen
kijken Kijk terug

Hieronder kunt u de liturgie downloaden:
Download


Liturgie

Gezang 460: 1, 2 en 3

Psalm 89: 1 en 6

Gezang 482: 1, 2, 6 en 8

Gezang 308

Gezang 393

 

Schriftlezing:  Lucas 13: 22-30


Collectes

1. CVD Diaconaal jaarproject 2023-2024*

2. Pastoraat en eredienst eigen wijkgemeente

3. Kerkelijke gebouwen

 

* CVD Diaconaal jaarproject 2023-2024: hart en handen voor Oekraïne

Dianne van der Lingen maakte in 1995 haar eerste reis naar Oekraïne als leiding van een kinderkamp. Na het afronden van haar studie SPH ging ze achtereenvolgens werken in een aantal kindertehuizen en in een ziekenhuis op de kinderafdeling voor verlaten kinderen en wezen. Het was zwaar en intensief, maar met steun vanuit Nederland en steeds weer nieuwe vrijwilligers is er heel veel goed werk gedaan.

In 2001 is ze getrouwd met Petro Bernyk; ze wonen nu met hun kinderen Anna-Vera, Eduard en Lisa in het dorp Velyki Luchky in west-Oekraïne. Vandaaruit werken ze samen onder de armsten van de bevolking in hun omgeving en het berggebied van de Karpaten. Met behulp van familie en vrienden in Nederland is de Stichting Hart & Handen voor Oekraïne opgericht.

Het doel van de stichting is om doelgerichte en persoonlijke hulp te bieden aan de mensen in Velyki Luchky en omgeving die het het hardst nodig hebben, vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en naastenhulp. Oftewel door: hart en handen!

De stichting is kleinschalig en daardoor is de hulp doelgericht en heel persoonlijk. Er vragen namelijk veel mensen om hulp en Petro en Dianne kijken per hulpvraag of ze kunnen helpen en hoe. De hulp gaat vooral uit naar de (wees)kinderen, gehandicapten, ouderen en zigeuners. Zij hebben het het moeilijkst en vaak hebben ze niemand om op terug te vallen.

Petro kent het land en de mensen goed, wat helpt bij de afwegingen die gemaakt worden bij het bieden van hulp. Het doel is namelijk ook om zoveel mogelijk eigen bevolking in te schakelen bij bijvoorbeeld renovatie-werkzaamheden en andere hulpverlening. Zo help je uiteindelijk meer mensen en kun je meer continue hulp bieden.

 

Collecte volgende week: GZB voorjaarscollecte: Jezus volgen in Centraal-Azië

Christenen in Centraal-Azië leven in een islamitische omgeving. Ze wonen erg verspreid, komen in kleine groepjes bij elkaar en hebben weinig voorgangers. Het is niet gemakkelijk om als christen te leven en te denken wanneer er niemand is om dit van iemand te leren. Daarom draagt de GZB bij aan de ontwikkeling en verspreiding van Bijbelse trainingen. Zo leren christenen met elkaar hoe zij Jezus kunnen volgen. Helpt u mee om de kleine gemeentes te bereiken met dit broodnodige toerustingsmateriaal?

 

Collectes

Bij voorkeur via de Appostelapp of per bank:

Diaconie: NL71 RABO 0367 0305 78

Pastoraat wijkgemeente en gebouwen: NL47 RABO 0478 6432 84

In de kerk: bij de uitgang

 

Let op! Vanaf 1 januari 2024 zijn collectebonnen niet meer te verkrijgen, de collectebonnen die u nog heeft kunt u nog tot 1 juli 2024 gebruiken.


03
MAA
DOOPDIENST, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens
Gepland

03
MAA
VIERING HEILIG AVONDMAAL IN DE KRING, 18:30 UUR
Ds. J. Meertens
Gepland

10
MAA
REGULIER, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens
Gepland

10
MAA
Afwijkende tijd
JONGERENDIENST, 19:00 UUR
Wim Grandia
Gepland

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze dienst. Klik dan op onderstaande link:
Lees hier meer
13
MAA
Afwijkende tijd
BIDDAG, 19:30 UUR
Ds. J.C. Schuurman uit Putten
Gepland

17
MAA
REGULIER, 10:15 UUR
ds. A. Juffer uit Wageningen
Gepland

17
MAA
REGULIER, 18:30 UUR
ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum
Gepland

24
MAA
PALMZONDAG, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens
Gepland

24
MAA
REGULIER, 18:30 UUR
Ds. M.P.D. Barth uit Barneveld
Gepland

28
MAA
Afwijkende tijd
WITTE DONDERDAG, 19:30 UUR
Ds. J. Meertens
Gepland

29
MAA
Afwijkende tijd
GOEDE VRIJDAG/VIERING HEILIG AVONDMAAL, 20:00 UUR
Ds. J. Meertens
Gepland

31
MAA
EERSTE PAASDAG, 10:15 UUR
Ds. J. Meertens
Gepland