Home > Algemeen > Dienen > Kerkrentmeesters
 • Vrijwilligersbeleid

  Vrijwilligersbeleid

  De kerkenraad vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor onze vrijwilligers in de kerk. Onze vrijwilligers in de kerk zien en waarderen. Daarom elk jaar een keer extra in “het zonnetje zetten”. Download hier… Lees meer

 • Appostel app

  Appostel app

  In de Appostel app staan de laatste nieuwsberichten van de wijkgemeente, de kerkdiensten met de links naar de liturgie en kerkdienstgemist, en er is een handige contactenlijst met de gemeenteleden. Via de app is het… Lees meer

 • Kerkrentmeesters

  Kerkrentmeesters

  Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als taak om het in overleg en in verantwoording aan de AK scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diensten. Eindverantwoordelijkheid… Lees meer

 • Zaal reserveren

  Zaal reserveren

  Cunerakerk De Cunerakerk is een schitterende laatgotische kerk met een goede akoestiek. Daarom is de kerk uitermate geschikt voor concerten en opnames zowel vocaal als ook instrumentaal. Maar u bent ook hartelijk welkom voor uw… Lees meer

 • Kerkelijk Bureau

  Kerkelijk Bureau

  Het Kerkelijk Bureau is “de administratie” van de Protestantse Gemeente te Rhenen. Bij het Kerkelijk Bureau kun je terecht met vragen over onder meer ledenadministratie, financiële- en personeelsadministratie, geldwervingsacties, gebouwenbeheer en zaalreserveringen. Het Kerkelijk bureau… Lees meer