Header
Home > Algemeen > Vertrouwenspersoon

De kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen. Ook voor jou? Is dat het niet? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor degenen die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden.

Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld: Misbruik van macht, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie, enz.

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, vermoedens, klachten en meldingen. De vertrouwenspersoon staat naast het gemeentelid dat zich meldt, ondersteunt hem of haar en zo nodig wijzen zij de weg in te ondernemen vervolgstappen. De vertrouwenspersoon doet geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke (Veilig Thuis, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk) kerkelijke (kerkelijk meldpunt SMPR) of juridische hulp (bijv. advocaat).

Er zijn twee vertrouwenspersonen. Even voorstellen:

Corien Hoogendoorn
Ik ben lid van de wijkgemeente Bethel. Ik woon in Achterberg en in het dagelijks leven studeer ik Psychologie en werk ik als sociotherapeut in een psychiatrische kliniek, de Fontein in Bosch en Duin, onderdeel van Eleos. In de kerk doe ik met veel plezier mee aan de openstelling van de kerk op zaterdagmorgen en ben ik in het verleden jeugdclubleider geweest.

Margreet Kalkman
Ik ben lid van de wijkgemeente Ontmoetingskerk. Ik woon al jaren met veel plezier met mijn gezin in Achterberg. Inmiddels is een deel van onze kinderen uitgevlogen. In de kerk ben ik op actief betrokken geweest bij diverse activiteiten, vaak op het gebied van jeugdwerk en vorming en toerusting. In het dagelijks leven ben ik als orthopedagoog werkzaam in het onderwijs en in de gezondheidszorg.

Beiden hebben we de cursus ‘vertrouwenspersoon in de kerk’ gevolgd.

Wanneer u zich in de kerk te maken heeft met onveiligheid, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Wij zijn bereikbaar via email: vertrouwenspersoon@pknrhenen.nl