Header
Home > Bethelkerk > Expositie Anneke Kaai in Cunerakerk

In de maanden mei t/m september van dit jaar is, in het koor van de Cunerakerk, een expositie van een serie schilderijen van mevrouw Anneke Kaai. Deze serie gaat over het Bijbelboek Openbaring. Mevrouw Kaai is de echtgenote van dominee Kaai die vele jaren wijkgemeente Rond de Cunerakerk heeft gediend. Mevrouw Kaai heeft haar schilderijen door het hele land in veel kerken tentoongesteld. Zij heeft series schilderijen gemaakt over Bijbelse motieven, zoals de Schepping, de Tien Geboden, de Apostolische geloofsbelijdenis, Psalmen en Portretten van Bijbelse vrouwen.

Deze werken die wereldwijd bekend zijn geworden door de vele boeken en haar website (www.annekekaai.nl) hebben na ruim 30 jaar hun weg naar de Cunerakerk in Rhenen weer teruggevonden.

De expositie zal duren van 26 april t/m 28 september.
Kijk altijd op www.pknrhenen.nl of er geen huwelijks- of begrafenisdienst is!

Openingstijden:
woensdag t/m vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
zaterdag: 10 tot 12 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
Koningsdag is de Cunerakerk vanaf 10.30 uur open.
(denk aan uw parkeerschijf)

Van harte welkom op deze bijzondere expositie waar Anneke Kaai u/jou meeneemt d.m.v. haar schilderijen door het moeilijke boek Openbaring met de vele visioenen.

Op de volgende data is de tentoonstelling niet te bezichtigen i.v.m. een huwelijk en/of andere activiteit in de kerk.

  • 8 mei
  • 16 mei
  • 31 mei
  • 14 juni
  • 18 juli
  • 16 augustus
  • 30 augustus
  • 20 september