Header
Home > Bethelkerk > Gebedsbijeenkomst voor Israël en de situatie in Gaza

De Heer regeert, laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven. De Heer is groot in Sion, Hij is verheven boven alle volken. Laten zij Uw grote en ontzagwekkende naam loven. Heilig is Hij. (Psalm 99:1-3)

De strijd van Israël in Gaza en de pogingen de gegijzelden te bevrijden gaan onverminderd voort. De dreigingen voor Israël nemen niet af, integendeel. De druk en de agressie vanuit Libanon, Syrië en Iran nemen alleen maar toe. Gebed voor Israël blijft belangrijk. De volgende gebedsbijeenkomsten zullen worden gehouden in de Koningskamer op:

Maandag 12 februari 20.00uur

Maandag 26 februari 20.00uur

Van harte welkom!

Wijkgemeentes Bethel en RdC