Header
Home > Bethelkerk > Financiële team


Beide kerkrentmeesters vormen het financiële team. Zij overleggen periodiek over de financiële
zaken. Voorstellen met betrekking tot financiële zaken worden in dit team voorbereid alvorens dit
naar de kerkenraad gaat.