Header
Home > Bethelkerk > Pastorale team

Alle ouderlingen die een pastorale bijdrage hebben vormen samen het pastorale team. Ook de
predikant neemt deel aan dit overleg. Dit team vergaderd 1 keer per 2 maanden. Tijdens dit overleg
worden alle pastorale zaken besproken. Ook worden voorstellen met betrekking tot pastoraat eerst
hier besproken alvorens dit via het moderamen naar de kerkenraad gaat.