Header
Home > Rond de Cunerakerk > Beekdal bijeenkomst 22 mei

De reis in de kerkgeschiedenis wordt voortgezet. We hebben kennisgemaakt met de ontwikkelingen in onze directe omgeving: Rhenen, Wageningen, Renkum, Opheusden en Arnhem.

Rode draad was de betekenis van de Moderne Devotie. Deze keer staan we stil bij Thomas van Kempen of zoals hij ook bekend is Thomas à Kempis en vooral zijn zeer bekende boek: De navolging van Christus.

Hij woonde in het klooster Windesheim bij Zwolle en is wel de meest bekende vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. Dat komt door zijn boek over De Navolging van Christus. Het was bedoeld voor de kloosterlingen, maar vond brede verspreiding. Na de Bijbel is dit het meest gedrukte boek. Kort iets over de inhoud. Veel vertalingen.

Het is ook door een breed publiek gelezen. Toen de Reformatie zich doorzette in ons land kwam er een beweging op gang die de mensen wilde helpen in de persoonlijke omgang met God. Die beweging heet de Nadere Reformatie. Het boek van Thomas à Kempis stond bij hen hoog aangeschreven. Maar ook iemand als de Engelsman John Newton, kapitein op een slavenschip, las het. We kennen hem van het bekende lied Amazing Grace. Hij werd predikant en ging zich inzetten voor afschaffing van de slavernij. Vincent van Gogh las het boek eveneens. Ook Dietrich Bonhoeffer, bekend verzetsman in de Tweede Wereldoorlog, waardeerde het zeer. Om er een paar te noemen.

Het heeft ook oecumenische betekenis: uit Rooms-katholieke en uit Reformatorische kring vinden mensen elkaar rond Thomas` boek volgens professoren uit die kringen.

Wat maakt het zo bijzonder?

We ontmoeten elkaar in Boscafé de Beken aan de Keijenbergseweg in Renkum. We beginnen rond 10.30 met koffie. Daarna zal ds. Juffer de inleiding verzorgen. Aansluitend lunchen we met elkaar. De kosten bedragen € 16,00 per persoon. Er is tijd om wat rond te kijken en vooral ook voor ontmoeting. We zien er naar uit.

U kunt zich opgeven bij

Afbeelding met tekst, hemel, buitenshuis, plant

Automatisch gegenereerde beschrijvingCorry van der Molen (06-39 79 36 03)  en Mineke Hardeman (06- 51 42 48 85)