Header
Home > Rond de Cunerakerk > Kinder- en tienernevendienst

Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 is er tijdens de ochtenddiensten Kindernevendienst in de Koningskamer, Frederik van de Paltshof 10. Deze kinderen kunnen gewoon met hun ouder(s) mee naar de kerkdienst. In de kerk krijgen zij op deze manier de kerkdienst ook gedeeltelijk mee. Tijdens de dienst zingen en bidden we samen. Vervolgens, voor de verkondiging, is er dan het ‘Kindermoment’. Alle kinderen komen dan naar voren om de Tekst van de maand te horen en hier uitleg over te krijgen. Dan wordt het Lied van de maand gezongen. Vervolgens gaan zij onder begeleiding naar ons kerkgebouw (de Koningskamer), waar zij Kindernevendienst krijgen. Er wordt hier onderscheid gemaakt in groep 1-2, groep 3-4 en groep 5-6. Bij alle groepen wordt het Bijbelverhaal verteld/besproken, gevolgd door een verwerking. Dit kan een knutsel zijn, een spel of bijvoorbeeld een puzzel. Soms worden er ook liedjes gezongen en/of beluisterd. Er is ook altijd een centraal moment waarop geld ingezameld wordt voor het sponsorkind uit onze kerk. Daarnaast is er per jaar een aanvullend spaardoel. Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen terug in de kerk. Hier zingen we als gemeente samen vervolgens het slotlied en ontvangen we de zegen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op via kndcunerakerk@gmail.com

Tienernevendienst

Voor de tieners in onze gemeente is er Tienernevendienst. Dit vindt zo’n 3 keer per maand plaats in de Westpoort. De gang van zaken is hierbij hetzelfde als bij de Kindernevendienst, alleen dan voor de kinderen uit groep 7 en 8. Wanneer er geen tienernevendienst is, kunnen de kinderen de dienst gewoon meebeleven met hun ouders. Ook is het soms zo dat de kinderen bij binnenkomst in de kerk een a4-tje met vragen over de verkondiging ontvangen. Op deze manier leren zij gericht luisteren naar de dominee en de Bijbelse boodschap. Dit is vanzelfsprekend niet verplicht.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via kndcunerakerk@gmail.com.