Header
Home > Rond de Cunerakerk > Organisatie startweekend

Wij zijn gewend het nieuwe kerkelijk seizoen te beginnen met een startweekend. De laatste jaren doen we dat door op zaterdag een barbecue te houden en op de zondag eventueel een activiteit rond de eredienst in overleg met ds. Meertens.  De gemeenteleden die  -als startcommissie- deze activiteit jaren hebben georganiseerd,  zijn vorig jaar gestopt.

Misschien is er een gemeentegroeigroep die de organisatie van het startweekend op zich wil nemen of zijn er gemeenteleden die dit willen oppakken.

Het is niet veel werk; het gaat om het voorbereiden  van het weekend en uiteraard  in het weekend aanwezig zijn.  Het startweekend is 7 en 8 september 2024.

Aanmelden en meer informatie bij Adrie Stoker.