Header
Home > Rond de Cunerakerk > Stille Week

De veertigdagentijd is een periode van inkeer en bezinning voorafgaande aan Pasen.

In de laatste week voor Pasen, de stille week, willen we deze bezinning intensiveren door elke avond een avondgebed te houden. We bidden de psalmen, lezen het evangelie, zingen liederen van inkeer en er is muziek.

Dit jaar besteden we aandacht aan vervolgde christenen uit telkens verschillende landen.

De diensten worden verzorgd door gemeenteleden en beginnen om 20.00 uur in de Cunerakerk. U bent van harte uitgenodigd.