Header
Home > Rond de Cunerakerk > Welkom bij Rond de Cunera

Onze gemeente “Rond de Cunerakerk” is een open confessionele gemeente. Wij willen daarbij ruimte geven aan vormen van geloofsbeleving die geïnspireerd worden door het Evangelische gedachtegoed binnen de PKN.

Onder “Open” verstaan wij: betrokken bij de samenleving en bij de problemen die zich daar voordoen. Hierbij denken wij aan mogelijkheden het Evangelie uit te dragen en bezinning op ethische vragen rond armoede, eenzaamheid, ziekte, gezin, relaties.

Met Confessioneel bedoelen wij: we staan in de traditie van de Reformatie, belijden Christus in gemeenschap met de reformatorische belijdenisgeschriften (met name de Heidelbergse Catechismus).

Het evangelie is niet veranderd, maar we willen oog hebben voor de voortdurend veranderende context van onze samenleving en de vragen die dit voor de kerk met zich meebrengt. Dit doen we door ruimte te geven aan vormen van een eigentijdse geloofsbeleving uit het Evangelische gedachtegoed binnen de PKN. Dit uit zich met name in de jongerendiensten en de vorming van zogenaamde Gemeentegroeigroepen, maar ook in de erediensten wordt ruimte geboden aan eigentijdse muzikale vormen.

In onze wijkgemeente ontmoeten mensen van reformatorische origine, mensen van confessionele origine en mensen die zich qua geloofsbeleving thuisvoelen bij meer evangelische vormen elkaar.