Header

Werkgroep Groene Kerk:
Rond de Cunerakerk – Rien van Harten
Bethel – Gerard de Visser
Ontmoetingskerk – Kees Jochemsen

Werkgroep energie:
Roelof de Jong
Werkgroep groen/diversiteit:
Frans Janssen
Werkgroep consumptie/voeding/eerlijke handel:
Dianneke van Wijk

Kartrekker/voorzitter:
Roelof de Jong
06 13269280